Geld terug bij vertraging van uw trein | NS International
Coronavirus - Verantwoord op reis. Check de reisinformatie en actuele richtlijnen per land

Compensatie bij vertraging

Waar heeft u recht op?

NS International doet er alles aan om uw trein op tijd te laten rijden. Helaas lopen treinen soms toch vertraging op. Met vertraging bedoelen we het tijdverloop tussen het tijdstip waarop de trein volgens de dienstregeling op het bestemmingsstation zou aankomen en het tijdstip waarop de trein daadwerkelijk aan is gekomen. Om uw ongemak te compenseren komen wij u graag tegemoet met een vergoeding.

Door drukte is de afhandeltijd op dit moment helaas 4 à 5 weken.

Geld terug vragen

Ga direct naar

Wanneer krijgt u compensatie?

U heeft recht op compensatie als voldaan is aan alle onderstaande voorwaarden:

 • U bent in het bezit van een geldig ticket voor de vertraagde trein.
 • De vertraging was bij de aankoop van het ticket onbekend (en niet vermeld bij geplande werkzaamheden aan het spoor of aangekondigde stakingen).
 • Uw verzoek tot compensatie is, voorzien van originele tickets, binnen 3 maanden na afloop van de reis ingediend bij NS International Klantenservice.

Wanneer krijgt u geen compensatie?

Als u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden heeft u geen recht op compensatie. Dit geldt ook als NS International een langere reistijd ruim van tevoren heeft aangekondigd op www.nsinternational.nl/nl/actuele-reisinformatie of in de NS International app.
Let op: Het minimum voor een compensatie om uit te keren is € 4. Compensaties onder de € 4 worden niet uitgekeerd (behalve voor klanten die met een abonnement reizen dat recht geeft op 100% korting binnen Nederland).

U heeft geen recht op compensatie als de vertraging is veroorzaakt, omdat:

 • U een te korte overstaptijd heeft gepland
 • U op het verkeerde perron heeft gewacht
 • U op grond van uw gedrag uit de trein bent verwijderd
 • U heeft gereisd met een ticket van de andere vervoerders zoals Arriva, Veolia, Connexxion en Syntus Uw vertraging is veroorzaakt op het aanreistraject voor uw internationale reis, en dit aanreistraject geen deel uitmaakt van het vervoerscontract dat u voor de internationale reis heeft afgesloten*
*Een voorbeeld is een reis van Utrecht naar Rotterdam voorafgaand aan een Thalys-reis van Rotterdam naar Parijs. Deze aanreis maakt geen deel uit van het vervoerscontract voor de reis met Thalys. Deze is neergelegd in een apart Thalys-ticket. U heeft bij een vertraging op de aanreis en een daardoor gemiste aansluiting op de Thalys geen recht op compensatie van het Thalys-ticket. U kunt wel in aanmerking komen voor compensatie bij vertraging voor uw reis van Utrecht naar Rotterdam, zie ns.nl.

Hoogte van het compensatiebedrag

Vertraging met Thalys

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een vertraging waarvoor de vervoerder(s) verantwoordelijk is en een vertraging ten gevolge van een overmachtssituatie.
Van overmacht is sprake in bijvoorbeeld de volgende situaties (niet limitatief):

 • Aanrijding met een persoon
 • Aanrijding met wegverkeer op een overweg
 • Stilleggen van wegverkeer op last van overheidsdiensten (politie, brandweer)
 • Activiteiten van douanepersoneel in de trein
 • Extreme weersomstandigheden (storm, overstromingen enz.)

In geval van overmacht biedt Thalys u alleen compensatie in geld volgens de hieronder staande berekening:

Hoeveel vertraging? Hoogte compensatie Header Header Header
Minder dan 60 minuten U krijgt geen compensatie Content Content Content
Meer dan 60 min. t/m 119 minuten 25% van de ticketprijs Content Content Content
120 minuten of meer 50% van de ticketprijs Content Content Content

Bij een vertraging die toerekenbaar is aan de vervoerder(s) bedraagt de compensatie:

Hoeveel vertraging? Hoogte compensatie Header Header Header
Minder dan 30 minuten U krijgt geen compensatie Content Content Content
30 t/m 59 minuten 20% van uw ticketprijs enkele reis in Thalys-tegoedbonnen Content Content Content
60 t/m 119 minuten 50% van uw ticketprijs enkele reis in Thalys-tegoedbonnen of 25% van uw ticketprijs enkele reis in geld Content Content Content
120 minuten of meer 100% van uw ticketprijs enkele reis in Thalys-tegoedbonnen of 50% van uw ticketprijs enkele reis in geld Content Content Content
Compensaties onder € 4 worden niet uitgekeerd (behalve voor klanten die met een abonnement reizen dat recht geeft op 100% korting binnen Nederland). Toeslagen worden in de compensatie meegerekend, boekingskosten of transactiekosten niet.

Vertraging met Eurostar

Heeft u vertraging opgelopen tijdens uw reis met Eurostar, dan kunt u uw verzoek tot compensatie alleen rechtstreeks bij Eurostar indienen.

Compensaties onder € 4 worden niet uitgekeerd (behalve voor klanten die met een abonnement reizen dat recht geeft op 100% korting binnen Nederland). Toeslagen worden in de compensatie meegerekend, boekingskosten of transactiekosten niet.

Vertraging overige internationale treinen

Compensatie voor bijvoorbeeld ICE International, Intercity Brussel, Intercity Berlijn of TGV.

Hoeveel vertraging? Hoogte compensatie Header Header Header
Minder dan 60 minuten U krijgt geen compensatie Content Content Content
60 t/m 119 minuten 25% van de ticketprijs (enkele reis ticket) Content Content Content
120 minuten of meer 50% van de ticketprijs (enkele reis ticket) Content Content Content

Compensaties onder € 4 worden niet uitgekeerd (behalve voor klanten die met een abonnement reizen dat recht geeft op 100% korting binnen Nederland). Toeslagen worden in de compensatie meegerekend, boekingskosten of transactiekosten niet.

Vertraging Interrail en Eurail

Reist u met een Interrail- of Eurail-ticket, dan kunt u uw verzoek rechtstreeks bij de Eurail-organisatie indienen.

Compensatie Interrail Compensatie Eurail

NS International-tegoedbon

De NS International-tegoedbon en de Thalys-tegoedbon, uitgegeven door de NS International Klantenservice, zijn twaalf maanden geldig en te gebruiken bij aankoop van een ticket een van de service winkels met NS International-balie of via NS International Service Center (030-2300023).

Online gebruiken

Ook als u online wil boeken is het mogelijk uw tegoedbon in te wisselen. In dat geval stuurt u de tegoedbon onder vermelding van uw boekingscode (DNR) op naar:
NS International Service Center,
Antwoordnummer 4470,
3500 VE Utrecht.

In kaartautomaat

Als u een internationaal ticket in de NS automaat koopt kunt u na uw reis zowel uw gebruikte tickets als uw tegoedbonnen samen met uw bankgegevens opsturen naar dit zelfde adres. U krijgt het geld dan op uw rekening gestort.