Disclaimer

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die NS verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Er bestaat echter de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is.

Op deze site komen hyperlinks voor of wordt verwezen naar externe websites. NS heeft geen invloed of voert geen controle uit op deze gegevens. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van NS zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De gegevens op deze site en externe sites kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

De website en haar onderliggende systemen worden door NS met uiterste zorg ontwikkeld en beheerd. Desondanks kan NS de beschikbaarheid en/of het voorkomen van vertraging in het gebruik van de website niet garanderen.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij NS. Onder NS verstaan wij hier NS Groep NV en/of één van haar dochtervennootschappen.

Op het vervoer per trein zijn de Algemene voorwaarden NS International van toepassing.

Responsible disclosure

Ondanks alle voorzorgen en andere inspanningen kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een kwetsbare plek in onze beveiliging: een beveiligingslek. Ontdekt u een beveiligingslek in onze systemen? Dan werken we graag met u samen aan een oplossing. Daarom verzoeken we u deze informatie vertrouwelijk met ons te delen. Hoe dit kan staat in het Statement responsible disclosure.