Tariefvoorwaarden Duitsland

en overig Europa via Duitsland

Voorwaarden algemeen

Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over uw internationale treintickets. Daarom hebben wij de tariefvoorwaarden van de verschillende tariefsoorten voor u op een rij gezet.

Vervoerbewijzen voor internationale treinen kunnen in 2 soorten worden onderverdeeld: vervoerbewijzen voor treinen met en zonder verplichte reservering.

Hogesnelheidstreinen (zoals Eurostar en TGV) en nachttreinen kennen doorgaans een reserveringsplicht en de vervoerbewijzen zijn uitsluitend geldig op de geboekte trein, datum en klasse, tenzij de tariefvoorwaarden anders vermelden.

Internationale vervoerbewijzen voor treinen zonder verplichte reservering (zoals ICE, Intercity en stoptrein) zijn gebonden aan een reisroute, maar niet gebonden aan een vertrektijd of trein, tenzij de tariefvoorwaarden anders vermelden. Deze internationale vervoerbewijzen zijn maximaal 4 dagen geldig, de geldigheidsduur wordt op het vervoerbewijs aangegeven. Echter, de geldigheid van deze internationale vervoerbewijzen is op het NS-­traject in alle gevallen beperkt tot 1 dag en loopt hiermee gelijk met de NS binnenverkeer bepalingen.

Gereserveerde plaatsen

Wanneer u een zitplaats heeft gereserveerd wordt u verzocht binnen 15 minuten na het instappen ook daadwerkelijk op de door u gereserveerde stoel plaats te nemen. Indien u dit niet doet kan de Trainmanager uw plaats aan een andere reiziger toewijzen.

Mobiel of homeprint

Ticket Een Mobiel Ticket is een ticket dat u opslaat in de NS International App en getoond wordt op het scherm van uw smartphone. In- en uitchecken met een Mobiel Ticket is niet nodig als u boekt vanaf uw opstapstation. Voor het passeren van gesloten poortjes en bij controle gebruikt u de barcode van Mobiel Ticket op uw smartphone. In uw e-mailbevestiging bevindt zich de link naar het Mobiel Ticket. Door de link te openen op uw smartphone wordt het Mobiel Ticket opgehaald en opgeslagen in de NS International App bij “Mijn boekingen”. Voor Mobiel Ticket gelden geen afwijkende tariefvoorwaarden.

Een homeprint ticket is een digitaal vervoerbewijs dat voor aanvang van de reis moet worden uitgeprint op A4 papier. U vind een printbutton in de bevestiging die u per e-mail heeft ontvangen.

Voor deze tickets geldt het volgende:

 • Het Mobiel/homeprint-ticket is op naam en niet overdraagbaar.
 • U toont het Mobiel ticket via de NS International App.Gebruik de meest recente versie van de app.
 • U laadt het Mobiel Ticket in de NS International App voordat u op reis gaat. Het homeprint-ticket moet u voor aanvang van de reis op A4 formaat uitprinten.
 • Specifieke homeprint spelregels staan in de gebruiksvoorwaarden op het homeprint-ticket.
 • Controle vindt o.a. plaats op basis van identificatie. Neem uw geldige identiteitsdocument met foto (paspoort of identiteitskaart) mee, de Trainmanager/conducteur kan hierom vragen.
 • Reizen is uitsluitend mogelijk op de door u geboekte datum en/of trein, tenzij de tariefvoorwaarden anders vermelden.
 • Voor wijzigen en annuleren gelden de gebruikelijke voorwaarden van het tarief (zie de tabellen). Bij een verzoek tot wijziging naar een nieuwe reisdatum moet de nieuwe reisdatum binnen de boekingstermijn van de vervoerder vallen.
 • Bij een verzoek tot terugbetaling binnen 7 dagen na ingangsdatum van het ticket zal terugbetaling plaatsvinden via de oorspronkelijke betaalwijze na deze 7 dagen i.v.m. nog te ontvangen controlegegevens.
 • Voor een Mobiel/homeprint-ticket gekocht via de NS International-balie in de Servicewinkel kunt u een verzoek tot terugbetaling indienen aan de NS International-balie vóór aanvang van de reis of na afloop van de genoemde periode. Ook kan een verzoek tot terugbetaling worden ingediend bij NS International Klantenservice.

Restitutie van niet gebruikte vervoerbewijzen

Heeft u een vervoerbewijs gekocht en bent u plotseling verhinderd om op reis te gaan, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden restitutie krijgen via uw oorspronkelijk verkooppunt. In de tarieftabellen onderaan deze pagina kunt u nakijken welke voorwaarden voor u van toepassing zijn.

Restitutie van gedeeltelijk niet gebruikte vervoerbewijzen

Een verzoek tot gedeeltelijke terugbetaling kan worden ingediend tot maximaal 2 maanden na de ingangsdatum.

Restitutie van gedeeltelijk niet gebruikte vervoerbewijzen geldt niet voor het Mobiel/homeprint-ticket. Overige tickets stuurt u naar NS International Klantenservice, Postbus 2552, 3500 GN Utrecht. Het vervoerbewijs dient te zijn gewaarmerkt door bevoegd spoorweg personeel of te zijn voorzien van bewijsstukken bijvoorbeeld een bewijs van ander vervoer. Kosten minimaal € 15 per vervoerbewijs.

Reistips

Fiets mee

Er is geen vaste ticketprijs meer voor de fiets. De prijs hangt af van het traject en wordt bepaald door de vervoerder. Naast een fietsticket is er voor een aantal treinen een fietsreservering verplicht. Die verplichte fietsreservering is gratis bij de aankoop van uw fietsticket.

Voor ICE International reizigers met een internationaal vervoerbewijs is het niet toegestaan om een fiets mee te nemen. Uitzondering hierop is een verpakte vouwfiets.
Meer informatie over het meenemen van een fiets

U kunt ook bellen met NS International Klantenservice 030 – 230 00 23 of langsgaan bij de NS Internationalbalie in de servicewinkel op de grotere stations.

Reisverzekering

Het is altijd verstandig een reisverzekering af te sluiten. Deze biedt meer zekerheid in geval van benodigde medische hulp, ongeval of het verlies van bagage.

Annuleringsverzekering

Aan bepaalde tariefsoorten zijn hoge annuleringskosten verbonden. Het is daarom raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten.

Bagage

De mogelijkheden voor het meenemen van bagage zijn per trein verschillend.
Meer informatie over het meenemen van bagage

Huisdieren

Naar een aantal Europese landen is het toegestaan een huisdier mee te nemen. Het vervoer van huisdieren is gebonden aan strenge voorwaarden. Bij de dierenarts kunt u vragen welke documenten hiervoor vereist zijn.
Meer informatie over het meenemen van huisdieren

Compensatie bij vertragingen

Reizigers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, compensatie krijgen in het geval dat een internationale trein een vertraging oploopt. Er moet sprake zijn van een (deel van een) grensoverschrijdend traject. De compensatie wordt berekend over de vervoerprijs enkele reis inclusief toeslagen, maar exclusief boekingskosten of transactiekosten. De compensatie wordt meestal uitgekeerd in geld door middel van een overmaking op een bankrekening. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Spoorwegonderneming waar uw vervoerbewijs is gekocht of bij een van de betrokken vervoerders van uw internationale reis. Om compensatie te krijgen bij een vertraging kunt u tot 3 maanden na uw reis met uw originele vervoerbewijs een compensatie-­aanvraag indienen.
Meer informatie over compensatie bij vertragingen

Meer weten?

Reistips, advies voor vertrek, actuele informatie, informatie over gewijzigd treinverkeer,de internationale reisplanner en informatie over voordelige tarieven. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via de chat, bellen met NS International Klantenservice 030 – 230 00 23 of u langskomen bij de NS International-balie in de servicewinkel op de grotere stations.

Vervoersovereenkomst

Op de vervoerovereenkomst(­-en) tussen reiziger en vervoerder(s) zijn van toepassing de algemene­- en specifieke voorwaarden van de desbetreffende vervoerder(s). Meerdere vervoerders kunnen partij zijn bij de in de vorige zin bedoelde overeenkomst(-­en) en uw reis kan bestaan uit meerdere separate vervoerovereenkomsten, ook als gebruik wordt gemaakt van slechts één vervoerbewijs. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd. Vervoerovereenkomsten gesloten met de vervoerders NS Internationaal BV, HSA Beheer NV (die gebruik maken van de merknaam NS International), hebben uitsluitend betrekking op het vervoer met hogesnelheidstreinen of grensoverschrijdende treinen. Bij een overstap treedt dus mogelijk een overeenkomst met een andere vervoerder in werking. Op de in de vorige zin bedoelde vervoerovereenkomsten zijn van toepassing: de EU Verordening Reizigersrechten, de Algemene Voorwaarden NS International, de van toepassing zijnde Treinsoortvoorwaarden en de specifieke Tariefvoorwaarden.

Van Nederland naar en door Duitsland

Tariefsoorten Tariefvoorwaarden** Wijzigen* Annuleren* Header
Flexpreis Europa U moet via dezelfde route en met hetzelfde treinproduct reizen als op uw vervoerbewijs staat vermeld. Het is wel mogelijk om met een treinproduct in een lagere categorie te reizen mits u dezelfde reisweg aanhoudt (cat A: ICE, cat B: IC/EC, cat C: regionale treinen)
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor geldigheid van ticket.
 • Vanaf de eerste dag van geldigheid van ticket t/m 1 maand na de eerste dag van geldigheid: € 19 kosten per ticket.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor geldigheid van ticket.
 • Vanaf de eerste dag van geldigheid van ticket t/m 1 maand na de eerste dag van geldigheid: € 19 kosten per ticket.
Content
Sparpreis Europa Dit tarief is alleen geldig op de ICE, IC en EC treinen van uw boeking. Voor treinen binnen Nederland en regionale treinen in het buitenland bent u niet gebonden aan de gekozen trein.
 • Toegestaan tot en met 1 dag voor geldigheid van ticket: € 19 kosten per ticket.
 • Vanaf de eerste dag van geldigheid is wijzigen niet meer mogelijk.
 • Toegestaan tot en met 1 dag voor geldigheid van ticket: € 19 kosten per ticket.
 • Vanaf de eerste dag van geldigheid geen terugbetaling.
Content
Supersparpreis Europa Dit tarief is alleen geldig op de ICE, IC en EC treinen van uw boeking. Voor treinen binnen Nederland en regionale treinen in het buitenland bent u niet gebonden aan de gekozen trein. Niet toegestaan Niet toegestaan Content
Supersparpreis Europa Gruppe Tarief bestemd voor 6 t/m 9 samenreizende personen. Er moet minimaal 1 IC, EC of ICE in de reis vallen. Niet te combineren met reductiekaarten. Reizen op de vermelde datum én met de treinen die op het vervoerbewijs vermeld staan. Treinbinding geldt voor ICE/IC en EC, niet voor regionale treinen. Het vervoerbewijs wordt samen met een gratis (verplichte) zitplaatsreservering aangeboden. Niet toegestaan Niet toegestaan Content
Sparpreis Europa Gruppe Tarief bestemd voor 6 t/m 9 samenreizende personen. Er moet minimaal 1 IC, EC of ICE in de reis vallen. Niet te combineren met reductiekaarten. Reizen op de vermelde datum én met de treinen die op het vervoerbewijs vermeld staan. Treinbinding geldt voor ICE/IC en EC, niet voor regionale treinen. Het vervoerbewijs wordt samen met een gratis (verplichte) zitplaatsreservering aangeboden.
 • Toegestaan tot en met 7 dagen voor geldigheid van ticket: € 19 kosten per ticket.
 • Vanaf 6 dagen voor geldigheid van ticket is wijzigen niet meer mogelijk
 • Toegestaan tot en met 7 dagen voor geldigheid van ticket: € 19 kosten per ticket.
 • Vanaf 6 dagen voor geldigheid van ticket geen terugbetaling.
Content

* Het is niet mogelijk om uw boeking gedeeltelijk te wijzigen of annuleren. Dit kan alleen voor de gehele boeking. Als u het ticket voor niet alle reizigers wilt wijzigen of annuleren, adviseren wij u eerst te controleren wat een nieuw ticket kost. Het kan zijn dat de oorspronkelijk geboekte tarieven niet meer beschikbaar zijn en u een hogere prijs betaalt. Bij wijzigen en annuleren vervalt uw eventueel gemaakte zitplaatsreservering zonder terugbetaling.
** Voor een groot aantal Duitse bestemmingen wordt +City aangeboden: indien deze toevoeging op uw ticket is vermeld, mag u voor uw reis van/naar het station gebruik maken van het lokale openbare vervoer.

In Duitsland

(Duitse binnenlandse treinen)

Tariefsoorten Tariefvoorwaarden** Wijzigen* Annuleren* Header
Flexpreis Germany Domestic U moet via dezelfde route en met hetzelfde treinproduct reizen als op uw vervoerbewijs staat vermeld. Het is wel mogelijk om met een treinproduct in een lagere categorie te reizen mits u dezelfde reisweg aanhoudt (cat A: ICE, cat B: IC/EC, cat C: regionale treinen).
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor geldigheid van ticket.
 • Vanaf de eerste dag van geldigheid van ticket t/m 1 maand na de eerste dag van geldigheid: € 19 kosten per ticket.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor geldigheid van ticket.
 • Vanaf de eerste dag van geldigheid van ticket t/m 1 maand na de eerste dag van geldigheid: € 19 kosten per ticket.
Content
Supersparpreis DB Binnenverkeer Dit tarief is alleen geldig op de ICE, IC en EC treinen van uw boeking. Voor regionale Duitse treinen bent u niet gebonden aan de gekozen trein. Niet toegestaan. Niet toegestaan.

* Het is niet mogelijk om uw boeking gedeeltelijk te wijzigen of annuleren. Dit kan alleen voor de gehele boeking. Als u het ticket voor niet alle reizigers wilt wijzigen of annuleren, adviseren wij u eerst te controleren wat een nieuw ticket kost. Het kan zijn dat de oorspronkelijk geboekte tarieven niet meer beschikbaar zijn en u een hogere prijs betaalt. Bij wijzigen en annuleren vervalt uw eventueel gemaakte zitplaatsreservering zonder terugbetaling.
** Voor een groot aantal Duitse bestemmingen wordt +City aangeboden: indien deze toevoeging op uw ticket is vermeld, mag u voor uw reis van/naar het station gebruik maken van het lokale openbare vervoer.

Nightjet Oostenrijk en Zwitserland

(o.a. Wenen -München - Innsbruck - Basel -Zürich v.v.)

Tariefsoorten Tariefvoorwaarden Wijzigen* Annuleren* Header
Standard Geen bijzondere voorwaarden
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Standard volledige afdeling ligplaatsen
 • Voor 1 t/m 6 personen, die een volledig ligcompartiment voor 6 personen willen boeken.
 • Maximaal 3 volwassenen, de resterende plaatsen kunnen gebruikt worden door kinderen (1 t/m 5 kinderen, 6 t/m 14 jaar oud èn voor kinderen jonger dan 6 jaar met eigen plaats).
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Standard Volledige afdeling zitplaatsen Voor 1 t/m 3 personen, waarvan minimaal 1 volwassene, die een volledig zitcompartiment voor 6 personen willen boeken.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Sparschiene volledige afdeling ligplaatsen
 • Voor 1 t/m 6 personen, die een volledig ligcompartiment voor 6 personen willen boeken.
 • Maximaal 3 volwassenen, de resterende plaatsen kunnen gebruikt worden door kinderen (1 t/m 5 kinderen, 6 t/m 14 jaar oud èn voor kinderen jonger dan 6 jaar met eigen plaats).
Niet toegestaan Niet toegestaan Content
Sparschiene volledige afdeling zitplaatsen Voor 1 t/m 3 personen, waarvan minimaal 1 volwassene, die een volledig zitcompartiment voor 6 personen willen boeken. Niet toegestaan Niet toegestaan Content
Standard kind
 • Kinderen van 6 t/m 14 jaar oud én voor kinderen jonger dan 6 jaar (begeleid door een volwassene) voor wie een afzonderlijke plaats gewenst wordt.
 • Let op: kinderen t/m 14 jaar zonder begeleiding worden niet toegelaten.
 • Kinderen van 0 t/m 5 jaar reizen gratis en zonder ticket als zij een plaats delen met een volwassene.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Sparschiene Comfort Volwassene Beperkt beschikbaar.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 15 dagen voor de reisdag.
 • Vanaf 14 dagen tot en met 1 dag voor vertrek: 50% kosten met minimum van € 15 per ticket.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 15 dagen voor de reisdag.
 • Vanaf 14 dagen tot en met 1 dag voor vertrek: 50% kosten met minimum van € 15 per ticket.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Sparschiene Comfort Kind
 • Beperkt beschikbaar.
 • Kinderen van 6 t/m 14 jaar oud én voor kinderen jonger dan 6 jaar (begeleid door een volwassene) voor wie een afzonderlijke plaats gewenst wordt.
 • Let op: kinderen t/m 14 jaar zonder begeleiding worden niet toegelaten.
 • Kinderen van 0 t/m 5 jaar reizen gratis en zonder ticket als zij een plaats delen met een volwassene.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 15 dagen voor de reisdag.
 • Vanaf 14 dagen tot en met 1 dag voor vertrek: 50% kosten met minimum van € 15 per ticket.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 15 dagen voor de reisdag.
 • Vanaf 14 dagen tot en met 1 dag voor vertrek: 50% kosten met minimum van € 15 per ticket.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Sparschiene Volwassene Beperkt beschikbaar Niet toegestaan Niet toegestaan Content
Sparschiene Kind
 • Beperkt beschikbaar
 • Kinderen van 6 t/m 14 jaar oud én voor kinderen jonger dan 6 jaar (begeleid door een volwassene) voor wie een afzonderlijke plaats gewenst wordt.
 • Let op: kinderen t/m 14 jaar zonder begeleiding worden niet toegelaten.
 • Kinderen van 0 t/m 5 jaar reizen gratis en zonder ticket als zij een plaats delen met een volwassene.
Niet toegestaan Niet toegestaan Content
Pass

Houders van een geldige (en geldig gemaakte) Pass die het gehele traject dekt:

 • Interrail
 • Eurail
 • Bahncard 100 (geldig voor reizen binnen Duitsland)
 • Österreichcard (geldig voor reizen binnen Oostenrijk)
 • Österreichcard + Pass / SBB General Abo / Bahncard 100 of SBB General Abo + Pass
 • Klimaticket Ö (bij reizen binnen Oostenrijk)
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Partial Ticket

Houders van een geldige (en geldig gemaakte) Pass, geldig voor een deel van het afgelegde traject:

 • Interrail One Country Pass
 • Eurail One Country Pass
 • ÖBB Österreichcard
 • SBB General Abo
 • Swiss Pass
 • DB Bahncard 100
 • Klimaticket Ö
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Begeleider
 • Bestemd voor 1 begeleider van reiziger met visuele beperking, die in het bezit is van een begeleiderskaart.
 • De reiziger met visuele beperking moet een OV-Begeleiderskaart bij zich hebben.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.
Content
Begeleider (andere beperking dan visueel)
 • Bestemd voor 1 begeleider van een anderszins beperkte reiziger.
 • De reiziger met beperking moet een OV-Begeleiderskaart bij zich hebben.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen wijziging meer mogelijk.
 • Toegestaan zonder kosten tot en met 1 dag voor de reisdag.
 • Vanaf de reisdag geen terugbetaling.Content
Content

* Het is niet mogelijk om uw boeking gedeeltelijk te wijzigen of annuleren. Dit kan alleen voor de gehele boeking. Als u het ticket voor niet alle reizigers wilt wijzigen of annuleren, adviseren wij u eerst te controleren wat een nieuw ticket kost. Het kan zijn dat de oorspronkelijk geboekte tarieven niet meer beschikbaar zijn en u een hogere prijs betaalt. Bij wijzigen en annuleren vervalt uw eventueel gemaakte zitplaatsreservering zonder terugbetaling.