Hulp bij gebruik Internationale Treinplanner

De Internationale reisplanner

De gegevens die de Internationale Treinplanner gebruikt zijn afkomstig van diverse bronnen, en zijn onderhevig aan wijzigingen. Ofschoon een Internationaal Reisadvies steeds met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, aanvaardt NS International geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade door een onvolkomenheid in het Internationale Reisadvies of door een wijziging in de uitvoering van de dienstregeling.

Eventuele suggesties met betrekking tot de Internationale Treinplanner zien wij graag tegemoet. Uw reacties kunt u sturen naar NS International Klantenservice, Postbus 2552, 3500 GN Utrecht.

De internationale reisplanner

Stations invullen

De naamherkenning van alle stations is eenvoudig van opzet; er wordt alleen gezocht op de ingevulde letters. Zo levert 'abc' meteen Abcoude op en Lux meteen Luxemburg. Belangrijk is dat de eerste letters juist zijn om het gevraagde station in de keuzelijst aan te treffen. Als op de ingevulde lettercombinatie meer dan één station past, dan stelt de planner een station voor, met de mogelijkheid om een keuzelijst uit te klappen. U kunt dan zelf eventueel een ander station kiezen. Gebruik in principe de spelling van de stationsnaam van het betreffende land. Accenten zoals " , ` , ^ hoeft u niet te gebruiken. Voor plaatsnamen die met met ’s of St. beginnen gebruikt u S. of St. of Sta. gevolgd door een spatie. Voor bestemmingen met een Franse naam vervangt u de punt/spatie door een streepje: St-Croix

De NS Treinplanner bevat alle stations in Europa. Indien u een routevoorkeur hebt, kunt één via-station opgeven. Klik “ja” aan indien u hiervan gebruik wilt maken. Als u het exacte vertrek- of aankomststation niet weet, adviseren wij u de naam van de stad te gebruiken. Voor een beperkt aantal grote steden zoals Londen, Parijs, Berlijn, Wenen, Rome, Luik, Keulen, Turijn, Bazel en Milaan herkent het systeem de Nederlandstalige naam. Bovendien zoekt het programma voor deze steden zelf uit van/naar welk station u het best kunt reizen. U hoeft dus geen toevoegingen als Nord Paris), Lyon (Paris) of Westbhf (Wien) etc. in te geven.

Datum

De datum van vandaag staat standaard ingevuld voor het reisadvies. U kunt deze wijzigen in ‘morgen’ of ‘anders’. Bij het klikken op ‘anders’ moet u de reisdatum zelf invullen. Bij een invoerfout krijgt u de melding dat de gekozen datum niet bestaat. Ook als u een datum buiten de geldigheid van de dienstregeling invult krijgt u een foutmelding.

Tijd

Allereerst kunt u de keuze maken of u een reisadvies wenst op basis van een vertrek- of van een aankomsttijd. Vervolgens kunt u de standaard ingevulde tijd wijzigen, indien gewenst. Maakt u daarbij een invulfout, dan geeft het programma een foutmelding. In de reisadviezen treft u naast de optimale verbinding nog eerdere en een latere verbindingen aan, zodat u een keuze kunt maken. Ook is het mogelijk dat het programma een comfortabeler variant van het optimale reisadvies geeft: met minder overstappen in ruil voor extra reistijd.

Uitgebreide aanvraag

Hier hebt u de mogelijkheid om aan te geven of u wel of niet gebruik wilt maken van hogesnelheidstreinen. Hiertoe behoren o.a. de Thalys (Amsterdam – Brussel/Parijs), de Eurostar (Brussel – Londen), de ICE-treinen (o.a. Amsterdam – Köln/Frankfurt), de Franse TGV-treinen etc. De standaardinstelling is ‘ja’; de planner zoekt immers de snelste verbindingen. Bij “andere opties” kunt u aangeven of u alleen rechtstreekse verbindingen wenst.

Fiets mee

Hier kunt u aangeven of u uw fiets wilt meenemen. Indien u hier ‘ja’ invult geeft het systeem uitsluitend treinen waarin fietsvervoer mogelijk is.

Geef reisadvies

Met de button Geef reisadvies geeft u aan dat u aan de hand van de ingevulde gegevens een reisadvies wilt.

Reisadvies

Allereerst presenteert de NS Treinplanner een overzicht van de gevonden reismogelijkheden. De oplossing die het beste op uw vraag aansluit wordt daaronder in detail weergegeven. De overige reisadviezen zijn als hyperlink gepresenteerd. Klikt u hierop, of op de pijl eronder, dan wordt het betreffende reisadvies in detail getoond.

Faciliteiten

In de kolom “Faciliteiten” vindt u het treinnummer en de bijzonderheden van de betreffende trein. Er kunnen echter ook opmerkingen over de verbinding tussen twee stations in dezelfde stad staan (metro- of loopverbinding). Als u het treinnummer aanklikt, verschijnt de gehele route van de desbetreffende trein, met de vertrek- en aankomsttijden op de onderwegstations.

Vertrekstations

Als u in een gedetailleerd reisadvies op een onderstreepte stationsnaam klikt, krijgt u de vertrektijden en bestemmingen van de aldaar vertrekkende treinen in chronologisch volgorde.

Grijze buttons met pijl

De buttons met het pijltje, die voor de aankomst- en vertrektijd van een overstapstation staan, geven u de mogelijkheid uw overstap te verruimen. Als u op de button voor de aankomsttijd klikt, wordt de reis tot dat station herberekend voor een vroegere aankomsttijd. Klikt u op button naast de vertrektijd, dan krijgt u een latere vertrektijd van dat station. Een op deze manier aangepast reisschema herkent u in het overzicht aan het ‘hekje’ (#) voor de vertrektijd.

De buttons ‘Tussenstations’ en ‘Routekaart’

Klikken op de button “Tussenstations” levert alle stopstations op voor dat specifieke reisadvies. Als u op de button “Routekaart” klikt krijgt u een grafische voorstelling van uw reisroute. Deze krijgt u ook wanneer u het symbool met het treintje voor de vertrektijd aanklikt. Met de ‘plus’ (+) en ‘min’ (-) knoppen kunt u het aantal stationsnamen laten toe- of afnemen.

De button ‘EcoChecker’

Met deze functie kunt u het energieverbruik en de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen van uw reis vergelijken voor de trein, de auto en het vliegtuig.

Buttons Terugreis, Wijzig reis en Nieuwe reis

De button [Terugreis] geeft u het invulscherm waarbij het vertrek- en aankomststation zijn omgedraaid. De overige gegevens zijn zoals u deze bij de heenreis heeft ingevuld. De button [Wijzig reis] geeft u het invulscherm waarbij alle eerder ingevoerde gegevens nog aanwezig zijn. Dit is handig als u een andere reisdatum of reistijd wilt De button [Nieuwe reis] geeft u een leeg invulscherm voor het stellen van een nieuwe vraag. Alle gegevens moeten dan opnieuw worden ingevuld.