Win een grenzeloos treinavontuur voor twee

Laat jezelf weer gaan. De grens over!

We kunnen eindelijk weer vrijer door Europa reizen met de trein. Dat vieren we door een avontuur voor twee personen weg te geven. Van 2 tot en met 16 augustus sturen we één duo op pad voor een reis door Europa zonder bestemming. Die bestemming wordt bepaald door onze volgers.

Bekijk de oproep

Hoe werkt het?

Op 2 augustus vertrekken jullie voor een reis van twee weken. Wij zorgen voor treinkaartjes en zakgeld, jullie doen verslag op onze socialmediakanalen. Dat betekent: fotocamera mee voor mooie kiekjes en telefoon in de aanslag voor leuke stories. Zo kunnen onze volgers meegenieten van jullie avonturen en tips met jullie delen voor leuke bestemmingen, mooie treinroutes en toffe activiteiten. Zo genieten we samen van de mooie ritten die je met de trein kunt maken.

Hoe meld je je aan?

Aanmelden doe je samen met een korte video, waarbij je let op het volgende:

 • Maximaal 1 minuut
 • Stel jezelf op een originele manier voor
 • Leg uit waarom jullie deze reis moeten maken
 • Laat zien hoe handig jullie zijn met foto en video
 • Deel hem uiterlijk voor 18 juli in onze DM op Facebook of Instagram

En dan?

Zorg in elk geval dat je de periode van 2 tot en met 16 augustus vrijhoudt. In de week van 19 tot en met 25 juli maken we het winnende duo bekend. Zijn jullie de gelukkigen, dan nemen we uiteraard contact met jullie op om deze reis in goede banen te leiden.

Actievoorwaarden winactie ‘Grenzeloos’

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de winactie ‘Grenzeloos’. Deze actie wordt georganiseerd door NS International B.V. (“NS”). Door deelname aan deze actie gaan de deelnemers akkoord met deze actievoorwaarden. Op het vervoer met Interrail zijn de Algemene Voorwaarden van NS International van toepassing.

De prijs

De prijs bestaat uit:

 • Een grenzeloze en onvoorspelbare treinvakantie door Europa voor een avontuurlijk duo. Het duo ontvangt 2x een Interrail pas waarmee ze twee weken lang door Europa kunnen reizen met de trein. De Interrail pas is geldig van maandag 2 augustus 2021 t/m maandag 16 augustus 2021.
 • De winnaars kunnen vanaf ieder station in Nederland vertrekken en terugkomen.
 • € 100 zakgeld per persoon per dag (totaal 14 dagen), € 50 voor onkosten en € 50 voor overnachting.
 • De totale waarde van de prijs per winnaar is € 1400 + kosten Interrail pas. Uit de aanmeldingen wordt door de jury een duo geselecteerd dat het origineelst invulling heeft gegeven aan de aanmelding. Het is een voorwaarde dat het duo samen reist.
 • De jury bestaat uit medewerkers van NS en het bureau dat de actie voor NS verzorgt (Johnny Wonder). De jury zal tussen maandag 18 juli 2021 en vrijdag 24 juli 2021 uit alle aanmeldingen de origineelste reacties selecteren.
 • Het winnende duo wordt uiterlijk op vrijdag 24 juli 2021 via een persoonlijk bericht op Instagram benaderd door Johnny Wonder. Daarin vragen we het winnende duo om met het bureau (Johnny Wonder) contact op te nemen via het genoemde telefoonnummer of e-mailadres.
 • De winnaars worden op maandag 26 juli 2021 op Instagram bekend gemaakt. Indien de winnaar niet voor vrijdag 24 juli 10:00 uur reageert naar het bureau via het telefoonnummer of e-mailadres dat in het persoonlijke bericht genoemd is, vervalt de aanmelding en heeft NS het recht een ander duo te selecteren uit de aanmeldingen. Vervolgens wordt het winnende duo op de hoogte gesteld van de opzet. Korte omschrijving van wat het winnende duo kan verwachten:
 • In de periode tussen 26 juli tot 1 augustus zal het winnende duo zichzelf voorstellen aan onze volgers op Instagram. Op 2 augustus gaan ze op pad met de trein. Tijdens hun reis zullen ze in foto, video en tekst updates doorsturen plaatsen over in elk geval:

  • de bestemming(en) waar ze heen zullen reizen
  • de treinreis, hun aankomst en verblijf in een nieuwe stad,
  • de activiteiten die ze gaan ondernemen in de stad,
  • handige tips over treinreizen
 • Het winnende duo dient zelf te zorgen voor een dekkende reisverzekering
 • De prijs kan niet worden ingewisseld tegen andere diensten en/of contanten
 • De prijs is niet overdraagbaar
 • Over de uitslag en verloop van de jurering kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Indien er kansspelbelasting over de prijs verschuldigd is, zal deze niet aan de deelnemer in rekening worden gebracht, doch zal NS deze voor haar rekening nemen.

Deelname

 • Duo’s kunnen zich alleen dinsdag 5 juli 2021 16:00 uur tot en met zondag 18 juli 2021 23:59 uur aanmelden.
 • Aanmelden kan door een persoonlijke video naar NS International te sturen via ons Instagram kanaal of Facebook kanaal.
 • Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden. De kosten voor internetverkeer tijdens deelname aan de actie zijn voor rekening van de deelnemer.
 • In verband met de te maken opnames moeten de winnaars Nederlands kunnen spreken en begrijpen.
 • Het winnende duo moeten beschikbaar zijn om van maandag 2 augustus 2021 tot en met maandag 16 augustus te reizen.
 • Personen jonger dan 18 jaar hebben voor deelname voorafgaande toestemming van ouder of voogd nodig. De prijs aan personen jonger dan 18 jaar wordt enkel uitgekeerd bij voorafgaande toestemming van de ouder of voogd. Deze check zal gedaan worden door Johnny Wonder nadat de winnaars bekend zijn.

Privacy

 • NS vraagt de deelnemers, nadat zij gehoord hebben dat ze gekozen zijn tot winnaar van de actie, om zijn of haar naam, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken.
 • Deze persoonsgegevens worden vernietigd (van zowel winnaars als reizigers die zich hebben aangemeld, maar geen prijs gewonnen hebben) als de uitslag bekend is gemaakt en de prijzen zijn uitgereikt. Voor meer informatie zie www.ns.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

 • NS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig is of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten kunnen NS niet worden tegengeworpen, noch enige verplichting en/of aansprakelijkheid voor NS doen ontstaan.
 • NS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze actie of eventuele schade als gevolg van gebruik, levering of inzet van de uitgekeerde prijzen. Onverminderd het voorgaande wijst NS volledigheidshalve op artikel 8:108 BW welk artikel bepaalt dat NS niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van vertraging.
 • NS is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.
 • De winactie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook. De Deelnemer zal Facebook vrijwaren voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze Actie of eventuele schade als gevolg van gebruik, levering of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Algemeen

 • NS is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers zich niet aan deze actievoorwaarden houden of indien de deelnemers zich op frauduleuze wijze toegang (proberen te) verschaffen tot de actie of het verloop van de actie op oneerlijke wijze (proberen te) beïnvloeden.
 • NS is gerechtigd deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen.
 • Wijziging of aanpassing van de actie, zal door NS op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site of haar Facebookpagina) bekend worden gemaakt.
 • Op deze actie, deze actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten aan NS t.a.v. Marketing en Sales, Laan van Puntenburg 100 te (3500 ER) Utrecht.
 • De winnaars doen afstand van alle rechten op het foto- en videomateriaal dat zij tijdens hun reis maken dat gebruikt worden tijdens de activatie. Zowel NS als partners mogen deze beelden gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Medewerkers van NS en deelnemende partners zijn uitgesloten van deelname.

* Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt NS in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.